Tato turistická známka, tedy kulatá, dřevěná, vypalovaná plaketa opatřená pořadovým číslem, bude již druhou, kterou se Seč může honosit. Tou první je známka, kterou zdobí vyobrazení nedalekého hradu Oheb. Výroční turistická známka bude k dispozici za obvyklou cenu po celý rok 2018.