„Důvodem je nezbytná oprava hřbitovní zdi, přičemž představa, že tuto opravu provede sama církev, je zcela nereálná. Město ale za současného stavu věcí zeď opravit nemůže, protože by v rozporu s platnými zákony investovalo do cizího majetku. Převod proto představuje jedinou schůdnou možnost,“ vysvětlil starosta Ivan Jeník.