Město jej podobně jako budovu bývalé Horní hospody odkoupilo od soukromého vlastníka a nyní připravuje plány na rekonstrukci. Osud zavřené nálevny je už nyní jasný: „Čekáme už jen na stavební povolení a pak půjde dolů," potvrzuje starosta Hrochova Týnce Petr Schejbal a pokračuje: „Kulturní dům je jiný objekt, který se budeme snažit přetavit ve víceúčelové centrum, které je nyní velmi moderní."

Hrochovotýnečtí zastupitelé na svém posledním zasedání mimo jiné projednávali a vybrali zpracovanou studii, která navrhuje rozložení místností ve stávajícím objektu.

Podle Petra Schejbala by zde našla důstojné sídlo například městská knihovna, připravené by bylo i pódium pro koncerty a velký sál. „Mohli by zde působit a zkoušet i žáci ze základní umělecké školy, aby bylo multifunkční centrum využívané po celý rok a nesloužilo jenom pro pořádání plesů," vyjmenovává starosta první nápady, jak opravovaný dům co nejpraktičtěji využít.

Odhalená tajemství

Padly dokonce návrhy, že by se postavilo i první patro, leč od této varianty zastupitelé upustili pro velmi vysoké finanční náklady.

„Na začátku nikdo netušil, co všechno se v objektu nachází. Při zpracování studie se objevily třeba prostupy, o kterých jsme ani nevěděli," dodává starosta Schejbal s tím, že další kroky budou závislé především na penězích. Vedení města začne s přípravami plánů na levnou a zároveň efektivní rekonstrukci a žádostmi o dotace.