„V Proseči je dost zeleně, ale v mnoha případech je ve velice špatném stavu a vyžaduje odbornou údržbu," konstatoval prosečský starosta Jan Macháček.

„Bude třeba stávající skladbu zeleně vhodně ošetřit, obnovit, rozšířit či doplnit. V řadě případů bude nutné realizovat odstranění nevhodných dřevin a nahradit je novou výsadbou. Uděláme pět pilotních lokalit, kde bychom občanům ukázali, že se o zeleň umíme starat a že je to možné dělat správným způsobem," uvedl dále starosta.

Pečlivým způsobem bylo vybráno pět míst, která se nově zazelenají jako první. Mezi ně patří například Rychtářovy sady, areál základní školy nebo Park generála Svatoně a kapitána Sošky, kde se nachází jejich hrob a pomník.

„V tuto chvíli nemáme nějakého správce, ale bude to předmětem dalšího jednání. Když vysadíme novou zeleň, je to pro nás závazek, abychom tento stav udrželi," dodává Jan Macháček. 

LUKÁŠ VANÍČEK