„Sportovní areály dosáhly zisku po zdanění téměř 215 tisíc korun," říká místostarosta města Jan Čechlovský. Podobně jako vloni se podle něho dařilo šetřit hlavně na energiích, především díky mírné zimě i provedeným úpravách vzduchotechniky. Úspory energií mohly být ve Sportovních areálech města Chrudim následně použity na další opravy jednotlivých objektů i zajištění kvalitnějších služeb pro návštěvníky.

Rada města byla současně seznámena s plánovanými investicemi do sportovišť na tento rok. „Mezi ty největší bude patřit výměna vzduchotechniky na velkém i malém bazénu a rekonstrukce střechy nad malou tělocvičnou haly," dodává Jan Čechlovský. Sportovní areály začaly připravovat i projekt realizace wellness prvků na krytém plaveckém bazénu.

Chrudimské Městské lesy hospodařily ještě lépe. „V tomto případě činil zisk po zdanění téměř 470 tisíc korun," komentuje místostarosta Jaroslav Trávníček s tím, že zisk bude přidělen do nerozděleného zisku minulých let.

I ředitel této společnosti seznámil radní s plány na rok 2016. „Největší letošní investiční akcí bude určitě druhá etapa rekonstrukce lesních cest v lokalitách Pohled a Rtenín, jež byly poškozeny těžkou technikou při řešení kalamity v roce 2008," doplňuje místostarosta Trávníček. Celková výše investice do rekonstrukce více než dvou kilometrů lesních cest dosáhne téměř 2,5 milionu Kč, přičemž z 80 % bude spolufinancována z evropských dotací.

Hospodaření poslední městské společnosti, kulturní organizace Chrudimská beseda, bude projednáno na zasedání městského zastupitelstva v pondělí 16. května.