Do oblastního kola soutěže je přihlášeno celkem 14 družstev, která budou muset prokázat nejen teoretické, ale zejména praktické dovednosti v poskytování první pomoci. Na realisticky přichystaných stanovištích je potkají figuranti s různými zraněními, od lehkých až po život ohrožující stavy.

„Celá soutěž je situována do Městského parku. Všechna stanoviště budou situována tak, aby byla přístupná i zájemcům, kteří by se chtěli o šikovnosti soutěžících přesvědčit a sami se také poučit o správném provedení první pomoci" říká Vratislav Příhoda, předseda oblastní výkonné rady Českého červeného kříže Chrudim.

„Slavnostní zahájení proběhne v 9 hodin před sídlem Českého červeného kříže v Městském parku 274. Slavnostní vyhlášení výsledků je plánováno na 11:45 hodin," dodává.  (vp)