Na konci května 2008 byly slavnostně otevřeny prostory oddělení klientského servisu Odboru kanceláře tajemníka MěÚ v budově na Pardubické ulici – především nová recepce a centrální pokladna.

"Po měsíci „ostrého“ fungování v červnu jsme vyhodnocovali, jak je nová recepce využívána, a zjistili jsme následující: Během měsíce června vyhledalo služby nové recepce celkem 1809 klientů. Nejvíce využívanou službou je vidimace a legalizace neboli česky ověřování podpisů a smluv, které potřebovalo 1012 klientů. Celkem 414 klientů mělo zájem o poskytnutí informací, 180 klientů navštívilo Czechpoint, 136 klientů využilo služeb podatelny, 34 klientů zamířilo za agendou evidence psů a 33 bylo zájemců o rybářské lístky, uvedla Sylva Drašnarová, tisková mluvčí MěÚ Chrudim.

Průměrně využilo služeb nové recepce 86 klientů denně, nicméně největší počet klientů přichází v pondělí a ve středu (v těchto dvou dnech přišlo do recepce celkem 1052 klientů a průměrně téměř 117 klientů denně).

Připomínáme všem občanům, že nová recepce (při příchodu do budovy vpravo) slouží jako místo prvního kontaktu úřadu s občany," doplňuje Drašnarová. Lidé v ní naleznou terminál Czech Point (např. výpisy z rejstříku trestů), nově se zde ověřují podpisy i listiny, prodávají rybářské lístky, ale jsou zde k dispozici i základní tiskopisy a formuláře a informace o činnosti úřadu i samosprávy.

Dalším prostorem je centrální pokladna (při příchodu vlevo), která slouží pro platby všech agend vyřizovaných úřadem. Na pokladně jsou umístěny platební terminály a je možné platit platebními kartami.

Ve vstupních prostorách zůstává umístěn internet pro veřejnost.

Součástí rekonstrukce přízemních prostor byla i investice do plošiny pro vozíčkáře a rodiče s kočárky, kterou je nyní možno dostat se do úřadu i předem. Mezi další úpravy, které by měly zlepšit komfort především pro rodiče s dětmi, je hrací koutek umístěný v recepci nebo místnost s přebalovacím pultem.