Areál, jehož historie sahá do druhé poloviny devatenáctého století, má být poměrně razantním způsobem revitalizován. „Rozšíření a obnovy se dočkají vodní plochy. Zrekonstruována bude celá síť cest a veřejné osvětlení. Stromy, které jsou už provozně nebezpečné nebo stojí na konci své životnosti, se pokácí,“ říká tisková mluvčí chrudimské radnice Sylva Drašnarová.

První stromy, jírovce, se ocitly v parku v roce 1864. O rok později se zasadilo 700 lesních stromů, ale ty z větší části zanedlouho zničila pruská vojska. Některé lípy z roku 1878 stojí v parku dodnes.

Rekonstrukci Městského parku vChrudimi provede firma COLAS CZ, a. s., závod Sever, Hradec Králové. Tato firma už prováděla rekonstrukci komunikace VPrůhonech, která vede ke Sportovním areálům města. Cena, za kterou přírodní areál rozkládající se u výpadovky na Pardubice provede, činí 14,261 milionu korun včetně DPH. Město dodavatelské firmě předá Městský park krekonstrukci vpátek 3. srpna vosm hodin ráno.

Zhistorie Městského parku v Chrudimi

Založení Městského parku souvisí se vznikem restaurace Na Sklepích roku 1864. Pro zlepšení odbytu piva dalo právovárečné měšťanstvo vdnešní severní části parku vybudovat ležácké sklepy a vysázet několik řad jírovců (kaštanů). Vroce 1865 bylo vseverní části dnešního parku vysázeno 700 lesních stromů, které zvětší části o rok později zničila pruská vojska.

Park byl založen vletech 1875 – 1876 podle návrhu knížecího zahradníka Švarce zHeřmanova Městce. Zahradnické práce provedl chrudimský zahradník František Lavička. Velkou zásluhu na založení parku měl František Wiesner. Vroce 1878 byla vjižní části parku postavena nová budova gymnázia a před ní vysázena alej lip, znichž se část dochovala dodnes.

Vroce 1881 se vparku konala Krajinská hospodářská a průmyslová výstava, pro kterou byly vparku vystavěny pavilony, znichž zděný vmaurském slohu se dochoval do současnosti a dřevěný byl obnoven vroce 2001.

O další rozšíření parku východním směrem se zasloužil Spolek pro okrasu města Chrudimě a jeho okolí, který byl založen vroce 1888. Návrh rozšíření parku zpracoval tehdy vrchní zahradník města Prahy František Thomayer. Podle jeho návrhu byl založen vparku rybníček. Ten je vsoučasnosti zajímavý bohatou vodní vegetací.

Vroce 2004 vparku rostlo 36 druhů stromů a 15 druhů keřů. (Zdroj: CHRUDIM - Vlastivědná encyklopedie, autoři Pavel Kobetič, Tomáš Pavlík, Ivo Šulc a kol.)