Z dotace poskytnuté na rekonstrukci kostela svatého Josefa a na zřízení Muzea barokních soch v jeho interiéru bude muset město Chrudim vrátit hrozivých 24 milionů korun. Nebo „jen" 1,5 milionu? To zatím nikdo neví. Takřka jisté ale je, že nějaké peníze se vracet budou.

Kontrola Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod nevyzněla pro radnici příznivě. Plátcům dotace vadilo zvýšení rozpočtu, jež lze sice zčásti přičíst na vrub předem neodhadnutelným vícepracím, zčásti však také dodatečným změnám v projektu.

Kormidelníky města nikdo neviní ze zpronevěry byť sebemenší částky z bezmála stomilionové sumy vydané na provedení díla. Zůstává ovšem otázkou, zda některým změnám v projektu nešlo předejít jeho důslednější přípravou.

Napjaté čekání

„Chápu, že některé vícepráce souvisely až s konkrétními nálezy na stavbě. Ale proč se musel za pochodu měnit třeba projekt kina v objektu? Za tyto svévolné změny přece někdo odpovídá, město by tedy vůči němu mělo vyvodit důsledky," míní někdejší místostarosta Roman Málek, jenž vždy patřil k hlasitým kritikům celého díla.

Chrudimský místostarosta Miroslav Tejkl říká, že teď je třeba hlavně vyčkat, jak dopadne žádost o prominutí čtyřiadvacetimilionové vratky. „Stavba neobsahuje nic, co by směřovalo proti původnímu smyslu, funkci a účelu muzea. Věřím proto, že by nám mohlo být odpuštěno až 95 procent, jak se mnohdy v podobných případech stává," konstatuje Miroslav Tejkl.