O tom, proč městys nevolí formu řádného rozpočtu, ale upřednostňuje rozpočtové provizorium, se rozhovořila starostka Trhové Kamenice Iva Dostálová: „V současnosti se věnujeme především žádostem o dotace, které musí být podány do konce roku. Tudíž na ležení v rozpočtu nezbývá tolik času. Navíc si myslím, že po Novém roce už obvykle více víme, co se nám tak nějak rýsuje na příští rok. Prostě teď všechno běží, jak má, ale rozpočet se schválí až v březnu," říká Iva Dostálová.

O přednostních investicích pro příští rok už ale mají v Trhové Kamenici v podstatě jasno. „Zažádali jsme například o dotaci na rekonstrukci fotbalového hřiště. Teď je hřiště křivé, to znamená, že chystáme rekonstrukci celé hrací plochy včetně drenáže, oplocení, parkoviště, opěrné zdi atd. Rozpočtová cena této akce činí kolem osmi milionů korun, ale přesná výše nákladů bude samozřejmě známa až po případném vysoutěžení díla," pokračuje Iva Dostálová.

Další zamýšlenou investicí má být oprava místní komunikace na Petrkovech, které patří k trhovokamenickým místním částem a kde se silnice podobá tankodromu. „I zde budeme žádat o dotaci. Ve fázi příprav je také projekt na přístavbu dvou učeben v základní škole. Nejde jen o to, že nám mírně přibývá žáků, ale škola slouží také jako centrum nejrůznějších kroužků pro děti i dospělé. V některých prostorech už dnes není takřka k hnutí," uzavírá trhovokamenická starostka Iva Dostálová.