Zejména šoféři kamionů velmi dobře znají osadu Františky, které by se v zimě nejraději obloukem vyhnuli. Určitě je potěší nově instalovaná meteorologická stanice, která tento táhlý úsek ve vysoké nadmořské výšce cestářům pomůže rychle a efektivně uvést do provozuschopného stavu.

Moderní technologie silničářům zefektivňují a zlevňují prováděnou údržbu. Všechny meteostanice u silnic prvních tříd jsou ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic, potažmo státu. Řidičům v zimním období pomáhají tyto modernizované stanice v Podhořanech, Rohozné a nově také na Františkách.

Mimo státem vlastněné stanice mají krajští silničáři k dispozici i svoji vlastní síť meteostanic. „Pardubický kraj patří od roku 2005 ke krajům, který má jednu z nejhustších sítí meteostanic,“ řekl krajský dispečer zimní údržby Marian Cvrkal.

Na Chrudimsku se s nimi můžete setkat např. v Dřeveši nebo v Kovářově v Železných horách. V čem silničářům i řidičům meteorologické stanice u silnic pomáhají? Podle Mariana Cvrkala je podstatné především to, že dispečer má relativně dokonalý přehled o stavu počasí v konkrétní lokalitě včetně kamerového snímku. Silničáři mají mimo jiné informace o námraze na vozovce.

Moderní technologie zastanou kontrolní jízdy a tím správci silnic ušetří nemalé finanční prostředky. Naopak dispečer dokáže rychleji reagovat na rychlou změnu počasí, kdy vidí, že se situace v daném místě zhoršila.

„Je to mnohem rychlejší a efektivnější způsob zimní údržby, kterou pak vidí i řidiči,“ dodává Cvrkal. Příkladem je nová meteostanice na Františkách, která je od Hlinska vzdálena necelých dvacet kilometrů a klimatické podmínky panující v nadmořské výšce 700 metrů mohou být na rozdíl od Hlinska výrazně rozdílné. Jenom na kontrolních jízdách ušetříme v této lokalitě 100 až 130 tisíc korun za rok.

Praktické dopravní informace o sjízdnosti vozovek naleznete zde!