„Pátráme celkem po 16 osobách, které neplatí výživné. Z toho jsou tři ženy,“ řekla chrudimská policejní mluvčí Věra Hamáčková.

Po těchto lidech bylo dokonce vyhlášeno celostátní pátrání. A po některých z nich dokonce i prostřednictvím Interpolu. Zdržují se totiž v zahraničí.
„Na některé osoby je vydán příkaz k zatčení nebo přímo příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody,“ dodala Hamáčková.

Poslanci už schválili návrh na změnu několika zákonů týkajících se péče o rodinu a vyplácení výživného. Novela by měla zjednodušit jeho vymáhání a naopak ztížit postavení dlužníka tak, aby se nemohl dlouhodobě vyhýbat povinnosti platit alimenty.

„Tato novelizace by měla vylepšit situaci v oblasti vymáhání výživného, významná je především nová úprava promlčení výživného v zákoně o rodině. Novela totiž prodlužuje promlčecí lhůtu až na dvacátý šestý rok života dítěte,“ říká mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jiří Sezemský. Lhůta samozřejmě závisí na tom, jestli je dítě v tomto věku prokazatelně nezaopatřené.

Další výhodou novelizace by mělo být osvobození od soudních poplatků při rozšířené pomoci soudu.

Jedním z návrhů, které ale Parlament zamítl, byly takzvané státní alimenty. Výživné měl vyplácet stát, a zpětně ho vymáhat po dlužnících.
Průměrná výše výživného činí v České republice zhruba 1600 korun. Částka závisí na mzdě plátce výživného, věku dítěte a jeho potřebách.