Svozové dny zůstanou stejné jako v tomto roce, odpad se tedy bude svážet v pondělí a v úterý.

Sběrné nádoby, které byly doposud sváženy v pondělí, budou sváženy opět v pondělí, se začátkem roku 2017 však již jen každé v pořadí liché pondělí. Poprvé se svoz uskuteční 2. ledna 2017. Sběrné nádoby svážené doposud v úterý budou nadále sváženy rovněž v úterý, avšak podle svozového plánu odlišného pro různé oblasti města a jeho městské části. S dvoutýdenními odstupy se po dlouhá léta sváží odpad například i v blízké Chrasti, zatímco třeba v Chrudimi se svozy konají každý týden.