Zceníku společnosti Connex Východní Čechy je zřejmé, že důchodci mohou ušetřit zakoupením čipové karty, vtomto případě se jednorázové jízdné sníží na osm korun.

Neomezený počet jízd

„Podstatně větší sleva je uměsíčních kupónů. Kdo jezdí pravidelně, získá,“ vysvětluje ředitel Connexu Jindřich Poláček. Třicetidenní jízdenka 172korun. Senioři si mohou koupit idevadesátidenní jízdenku, která stojí 472korun. Novinkou je, že se při použití časového kupónu mohou cestující pohybovat neomezeně vrámci MHD Chrudim. Již se tedy nepočítá počet projetýchjízd.

Senioři si tedy musí spočítat, zda se jim vyplatí uhradit jednorázové desetikorunové jízdné anebo zakoupení časového kupónu. Každopádně tato novinka vměstské dopravě vzbudila nevoli občanů. Pocítil to místostarosta Petr Řezníček při včerejším nástupu po vánoční dovolené. „Nemyslím si, že bychom se cenou přibližovali okolním městům, vsoučasné době všechny tarify zjišťuji. Každopádně jsem přesvědčen otom, že stopadesátipro­centní navýšení jízdného pro seniory je ktéto skupině občanů přinejmenším necitlivé,“ míní Řezníček.

Starosta marodí

Starosta města Jan Čechlovský onemocněl těžkou anginou, proto včera nebyl schopen podat vysvětlení. „Ani ktomu nemám potřebné podklady, omlouvám se," řekl unaveným hlasem.

Ke změně ceníku a přepravních podmínek MHD Chrudim došlo 1. ledna. Podle informací akciové společnosti Connex Východní Čechy nastala nejzásadnější změna v pravidlech pro přestupy a v nabídce časového jízdného.

U časového jízdného se již nebudou předplácet jízdy. Cestující se tak budou v rámci časového kupónu pohybovat neomezeně (již se nepočítá počet projetých jízd). V této souvislosti dochází ke změně pravidel pro přestupy, tzn. že je přestup umožněn u časových kupónů a je časově neomezen.

Nabídka časového jízdného se rozšířila o 7 denní jízdné u občanského a zlevněného polovičního jízdného (tzv. žákovské a studentské) a o 90 denní časové jízdné u zlevněného 75% jízdného (tzv. seniorské) a zlevněného polovičního jízdného.

V případě, že si cestující zakoupil v prosinci měsíční nebo čtvrtletní kupón na MHD Chrudim, bude od nového roku odbavován podle starých pravidel, tzn. že se mu budou počítat projeté jízdy. Až cestující projede u měsíčního kupónu 50 jízd a u čtvrtletního 150 jízd, může si koupit nový kupón již za novou cenu a cestovat podle nových přepravních podmínek.