Na setkání dorazila i Ivana Červinková ze Svazu měst a obcí ČR, aby starosty motivovala k dalším aktivitám, které právě s podporou svazu a regionálních center společných služeb mohou realizovat.
Dvě desítky starostů se koncem prosince sešly v Chrudimi na tradiční valné hromadě a zároveň druhém setkání starostům v rámci Centra společných služeb Mikroregionu Chrudimka. Při něm byla řeč zejména o již realizovaných aktivitách, ale i nabídce služeb pro starosty.

„Centrum společných služeb funguje od léta 2016 a přináší zejména starostům metodickou, odbornou, informační a dotační pomoc. K tomu zároveň pořádá různé tematická setkání – například nad veřejnými zakázkami, provozem elektromobilu, ale zabývá se i ekologickým a komunálním servisem pro obce," vypočítává činnost místopředseda svazku Roman Málek.

Z konkrétních aktivit se jedná jak o projekty cyklostezek mezi obcemi, úpravou vodních ploch, tak třeba i konzultacemi – postupy jednání zastupitelstev obcí, poskytovaných darů obcí či řešení problematiky poškození majetku občana.
Služby jsou určeny ale i veřejnosti.

„Nabízíme bezplatnou základní poradnu pro občana v oblasti samosprávy a státní správy – kam se obracet, jak postupovat, ale jsme připraveni i poskytovat základní konzultace v oblasti rozvoje obce. Uvítáme zároveň podněty a žádosti, které se týkají rozvoje území mikroregionu," doplňuje specialistka pro rozvoj mikroregionu Naděžda Gutzerová.