„Projekt stezek na Podhůře se nám velmi podařil, rádi bychom pokračovali v propojení dalších míst. Jako velmi reálné se jeví napojení Bylany Chrudim. I pozemkově se nejedná o tolik majitelů. Na realizaci bychom chtěli získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury," představuje společný projekt místopředseda svazku Roman Málek. V minulosti se uvažovalo vedení cyklostezky po kolejích, ale to není s ohledem na její současné využití možné.

„Pro příští rok bychom chtěli zpracovat projektovou dokumentaci a vyřešit majetkové vypořádání. Zatím se předpokládá, že by měla být cyklostezka rozdělena na dvě části a měla by kopírovat hlavní komunikaci, ale s dostatečným odstupem od hlavního tahu," potvrdil starosta Bylan Jan Málek. (rm)