Naše nejmladší občany přivítala starostka obce Zdeňka Plšková spolu se členkami Sboru pro občanské záležitosti a místními dětmi, které vystoupily s pásmem písniček a básniček. Po podpisu rodičů do společenské kroniky a slavnostním přípitku dostaly maminky kytičku a děti dárky. Rodičům ještě jednou gratulujeme a dětem přejeme do života spoustu radosti.  Pavlína Šrůtová, místostarostka obce Vinary