Státní fond dopravní infrastruktury schválil rozpočtovou změnu, ve které již je započítáno 20 milionů korun na zahájení archeologického průzkumu v území připravovaného chrudimského silničního obchvatu.

„Ještě letos v prvním pololetí by měly být uvolněny další desítky milionů. Celkem bude na přípravu potřeba zhruba 50 až 60 milionů,“ vysvětluje parlamentní poslanec a bývalý chrudimský starosta Ladislav Libý.

Cesta do pravěku

V celkové uvedené částce je podle Libého započteno i zhruba deset milionů korun na poslední odkupy potřebných pozemků.

Zatím nelze říci, kdy průzkum přesně skončí, vše ale nasvědčuje tomu, že práce na něm začnou již letos na jaře. Podílet se na nich mají rovněž zaměstnanci Regionálního muzea v Chrudimi.

„Byl bych velice rád, kdybychom začali někdy v květnu. S chrudimským kolegou Janem Musilem již máme udělanou rešerši. V oblasti je pět známých nalezišť, ve kterých lze očekávat nálezy pozůstatků pravěkých sídlišť. Shodou okolností se jedná o místa budoucího křížení silnic, kde také dojde k větším odkryvům půdy. Poté proběhne i sondáž na spojovacích úsecích. Co můžeme najít, například zbytky domů či jam po kůlech, očekávat můžeme také pozůstatky zásobních jam. Možné jsou také některé nálezy ze zázemí někdejšího hradiště Pumberk. “ upřesňuje Jan Frolík z Archeologického ústavu Akademie věd ČR.