Cesta k tomu, aby byl průběh sobotního odpoledne co nejzdárnější - a pro 55 klientů, kteří se rozhodli volit - co nejméně stresující, začala už v prosinci loňského roku. "To nás pověřené úřady informovaly o tom, jak budou volby probíhat a předaly nám formulář určený pro zápis osob do zvláštního seznamu voličů,” popisuje přípravu na volby vedoucí sociální pracovnice Martina Panenková.

Podobné seznamy byly vytvořeny ve všech nemocnicích, domech s pečovatelskou službou a podobných zařízeních. A je určitě zajímavým faktem, že v letošním roce je v nemocnici Chrudim tento seznam třikrát delší, než při minulé prezidentské volbě.

„Klienty našeho domova jsme informovali, o jaké volby se jedná, jak budou probíhat a dotázali se, zda si přejí volit přímo zde v domově. Pokud se rozhodli, že ano, pomohli jsme vyplnit úřadem požadovaný formulář a zajistit tak zařazení klienta do zvláštního seznamu voličů“ pokračuje Martina Panenková. Ne každý z obyvatel centra totiž volil přímo v budově, kromě těch, kteří volbu přímo odmítli, byli i tací, pro které si přijely jejich rodiny, a volili v místě svého trvalého bydliště.

“Klientům jsme byli nápomocní pouze v zajištění možnosti volit přímo v domově. Výběr z kandidátů je pak čistě jejich soukromá záležitost. S úřadem jsme dojednali termín, kdy domov navštíví volební komise. O termínu byli klienti předem informováni“, pokračuje Martina Panenková.

Volební účast seniorů je v chrudimském SeniorCentru SeneCura poměrně vysoká, z devadesáti čtyř klientů jich přímo v sobotu volilo 55, přibližně pětice dalších volila v místě svého trvalého bydliště. Jak poznamenává sociální pracovnice Jana Pecinová, v klientech, jejichž průměrný věk je osmdesát dva let, je de facto “povinnost” jít volit zakořeněná.

A jak je to s preferencemi kandidátů seniorů v centru? Názory jsou různé. Diskuze o kandidátech bylo možno zaslechnout i před samotnou volbou, nejčastěji zaznívala jména jako Miloš Zeman, Jiří Drahoš či Michal Horáček, jiný klient, který si čas před volbou krátil čtením novin, zvažoval ještě Marka Hilšera.

Volba samotná probíhala poklidně, s úsměvem, ale ve vší vážnosti, jak se sluší a patří. Celá akce trvala přibližně dvě hodiny.