V chrudimské porodnici
se narodili:

10.4.
Beáta Holubářová,

11.4.
Karolína Kaplanová,
Sandra Schejbalová,

12.4.
Jan Sixl,
Daniel Petr.

Rodičům blahopřejeme
a miminkům přejeme
samé hezké dny.