Dne 5. září
se v chrudimské
porodnici narodili:

Lucie Polívková,
Oliver Petržílek,
Anna Isabela Pavlíková,

6. září:
Tomáš Giňa,
Klaudie Ulrichová,
Dominik Kurštejn,

7. září:
Kristýna Netolická,
Vojtěch Groulík.

Rodičům blahopřejeme
a miminkům přejeme
samé hezké dny.