V chrudimské porodnici
se narodili:

15.11.
Jolana Štěpánová,
Eliška Sixtová,
Marek Secký.

Rodičům blahopřejeme a miminkům přejeme samé hezké dny.