U jednání, které koordinoval hejtman Pardubického kraje Ivo Toman, nechyběli generální ředitel Lesů ČR Jiří Novák, poslanec parlamentu Ladislav Libý a zástupci zemědělských společností.

Hned v úvodu vystoupil ředitel společnosti Městské lesy Zdeněk Odvárka. „Vichřice napáchala v našem území i dalších pěti obcích, které spravujeme, obrovské škody. Zničeno je dvacet tisíc kubíků dřeva. To se hodně projeví na výsledcích hospodaření Vícenáklady, které spočívají ve zpracování, ztrátě dřevní hmoty nebo skladování či ochraně proti kůrovci podle odhadu dosahují téměř jedenácti milionů korun,“ uvedl Odvárka.

Slova se chopili i starostové nejvíc postižených obcí, Rabštejnské Lhoty, Mladoňovic nebo Morašic. Argumentovali zvýšenými náklady na likvidaci inertního odpadu, který občanům vznikl po zborcení střech a částí objektů. Škody na obecním majetku jsou značné, ale naštěstí je pojištěn. „Do rady dám návrh, aby bylo každé obci postižené vichřicí vyplaceno padesát tisíc korun,“ přislíbil při zasedání hejtman Pardubického kraje Ivo Toman.

S nepříznivou zprávou přišel ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. „Škody na silničním majetku jsou obrovské. Újmu utrpěla svodidla, dopravní značky, propusti. U Svídnice je narušená statika mostu,“ řekl Němec.

Ministr Gandalovič si poté prohlédl škody na lesních porostech u Nerozhovic a navštívil také oboru v Janovicích, která je zničena ze sedmdesáti procent. Přímo na místě polomu diskutoval s lesníky o tom, jak se budou škody likvidovat. „V současné době připravujeme způsob, jak kalamitní dřevo odstranit,“ uvedl Petr Gandalovič. Narazil tak na současný způsob zadávání veřejných zakázek dřevozpracujícím firmám. „Postup je poněkud těžkopádný, usiluji o jeho zrychlení,“ dodal ministr.

Zajímal se rovněž o osud lesní zvěře, která s velkou pravděpodobností všechna před vichřicí neutekla a některé kusy mohou ležet pod tunami dřeva. Ocenil také iniciativu města Chrudim, jež plánuje vyhlásit zákaz vstupu do lesů postižených živlem.