„Díky dobrému hospodaření bude náš rozpočet na tento rok vyrovnaný, příjmy ivýdaje budou kolem 11.000.000korun,“ popisuje hospodaření místostarostka Jarmila Alinčová.

Obec bude ivtomto roce pokračovat vopravách cest. „Vminulém roce jsme do oprav komunikací investovali kolem dvou milionů korun, letos počítáme se stejnou částkou,“ říká místostarostka.

Chystá se izpracování podkladů pro žádost odotaci zEvropských fondů na čističku odpadních vod. „Zdotačního titulu můžeme dostat 60–70% prostředků, čistička odpadních vod musí být do roku 2010zprovozněna. Dále nás čekají opravy komunikací včásti obce Dachov a Dubová, 1.250.000korun nás stojí provoz mateřské a základní školy. Školám přispíváme na energie, softwarové vybavení, knihy a drobné opravy,“ dodává Alinčová.

Obec letos zaplatí poslední splátku za vybudování vodovodního řadu a vroce 2009iposlední úhradu za plynofikaci.