„Letos v září proběhnou na Veselém Kopci a v Hlinsku Dny Pardubického kraje, které jistě přilákají tisíce návštěvníků. To bude jistě velkou prezentací pro naši oblast,“ prozrazuje místostarosta Pavel Šotola.

Mistostarosta Málek zase hovořil o dalších vizích a společných projektech. „Hovořili jsme o společných akcích, kdy například v září při Dni bez aut by mohl cyklopeloton přijet do Chrudimi či na vyhlídkovou věž Bára na Podhůře,“ dodává Málek.

Řeč přišla i na nový turistický portál návštěvník.cz, který by se mohl stát do budoucna portálem pro celou turistickou oblast.

Obě města doufají, že se jim podaří získat finanční prostředky z Evropské unie a budou moci realizovat společné projekty na podporu cestovního ruchu.