Celkové pořadí1. místo HZS Chrudim
2. místo HZS Přerov
3. místo HZS Cheb
4. místo HZS Ústí nad Orlicí
5. místo Policie ČR Ústí n. O
6. místo HZS Náchod
7. místo HZS Žamberk
8. místo HZS Dobruška
9. místo HZS Broumov
10. místo HZS Svitavy

Pětičlenné týmy měly za úkol splnit hned několik disciplín:

Nejprve museli záchranáři projet na vodní hladině člunem slalom, který byl sestaven ze čtyř bójek v řadě za sebou. Po projetí slalomu museli soutěžící provést zacouvání s člunem do kotviště. „Pro některé lodě bylo manévrování náročnější," uvedl jeden z pořadatelů soutěže Pavel Zámečník. Na dalším stanovišti museli záchranáři zachránit postiženou osobu. Záchrana a naložení postiženého do člunu musela být provedena šetrně a s maximální ohleduplností. Záchranný tým musel také během závodu vyvázat člun předepsaným způsobem na vazák a prakticky zamezit šíření ropných produktů za pomoci norných stěn. Každý člen týmu si vylosoval uzel, který v praktickém zadání předvedl. Soutěžící museli zvládnout například o osmičkový uzel, lodní, rybářský uzel, tažnou smyčku i prusíkův uzel.

Na dalším stanovišti provedl každý tým kardiopulmonální resuscitaci (kardiopulmonální resuscitaci je metoda, jejíž pomocí oddalujeme klinickou smrt a zamezujeme nevratným poškozením životně důležitých orgánů. Do kardiopulmonální resuscitace řadíme nepřímou srdeční masáž a plicní ventilaci). Všechny týmy řešily stejnou situaci: postižený byl v bezvědomí, nedýchal, neměl srdeční akci, nekrvácel, bez úrazu a po tonutí. Na dalším stanovišti bylo simulováno ošetření postiženého a následný transport ke stanovišti zdravotnické záchranné služby.

Během závodu se jednotlivým týmům měřil čas, sledována byla odbornost zásahu a za nesplnění úkolů se udělovaly trestné body.

Po loňském úspěchu záchranného týmu profesionálních hasičů z Chrudimi letos tento tým prvenství obhájil a odvezl si opět zlatý pohár. Družstvo bylo pod vedením velitele Milana Hodka, kapitánem lodě byl Jan Štěrba a členové posádky: Ondra Kout, Jan Zindulka a Miloš Kratochvíl. (vh)