Organizace dětí a mládeže chtějí vzájemně více spolupracovat. Po vichřici v Tatrách vyjeli v roce 2005 dobrovolníci z chrudimského Občanského sdružení Altus pomáhat do Tater odstraňovat následky škod. Dnes zase plánují vzájemnou spolupráci v oblasti rozvoje mladých lidí a to ve spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraje.

Plánovací setkání proběhlo v minulých dnech v Prešově a diskutovalo o projektech, kde by se spolupráce mohla rozvinout. „V rámci školních parlamentů máme oproti kolegům ze Slovenska co dohánět. Aktivizace mladých lidí do zapojování do veřejného dění je na v Prešovském kraji na velmi dobré úrovni,“ pochválil své slovenské kolegy Roman Málek z Občanského sdružení Altus a zároveň zase nabídl možnosti vzájemné výměny zkušeností v dalších oblastech. „U nás v republice fungují zase velmi dobře nízkoprahová centra a mají již zaběhnutý systém financování a své standardy.“

Mezi naplánované aktivity v současné době patří například květnová návštěva největší krajské přehlídky sdružení dětí a mládeže s názvem Bambiriáda, kde by slovenští kolegové představili trendovou aktivitu Živé knihy. Zároveň by také postoupili s plánováním vzájemné výměny mladých lidí napříč kraji či podání mezinárodního projektu na podporu účasti mladých lidí ve veřejném životě.

Občanské sdružení Altus, Chrudim