Spolu se začátkem školního roku se žákům základních škol otvírají možnosti smysluplného využití volného času, a to v podobě různých zájmových kroužků. Český červený kříž připravil pro děti zájmový kroužek Mladý záchranář.

Zde se děti a mládež naučí nejen jak správně a efektivně poskytnout první pomoc v různých nepředvídatelných situacích, ale též budou mít možnost osvojit si základy orientace v terénu, svoji kondičku si procvičí v přírodě. Dále se dozvědí něco o ochraně obyvatelstva při mimořádných událostech a prevenci úrazů. Mimo jiné čekají na děti návštěvy zajímavých míst jako je požární stanice či základna záchranné služby.

„Cílem kroužku je rozvíjet v dětech klíčové kompetence pro řešení krizových situací, s nimiž se mohou setkat. Děti se tak zábavnou formou naučí zajímavým věcem, které jim v životě určitě budou hodit" říká Vratislav Příhoda, předseda Oblastního spolku ČČK Chrudim.

Kroužek se bude konat každý čtvrtek od 16:30 do 18:00 v učebně ČČK v Městském parku v Chrudimi. Více informací najdete na www.cckchrudim.cz nebo na e-mailu info@cckchrudim.cz.