Tímto ukončili „Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin“. Letošní kurz úspěšně absolvovalo 12 účastníků, kteří prokázali své znalosti před odbornou komisí. Předsedou komise byl ing. Vladimír Doležal, inspektor SZIF.

Lenka Kábelová,
Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola v Chrudimi