Během sobotního brzkého rána projížděli skutečští strážníci Luží, když si povšimli trojice na mladíků na první pohled notně posilněných alkoholem. Stáli na náměstí plk. Josefa Koukala a velmi hlasitě si vyměňovali své názory. Za neutuchajícího křiku do sebe začali dva z nich strkat.

Strážníci proto vyrazili zabránit protiprávnímu jednání. Veškerá agrese a vulgarita se rázem obrátila proti nim. Mladíci při jednání s hlídkou používali vyjma vulgarismů v češtině také zoufalé výkřiky „ACAB". Tato zkratka vznikla z anglické věty „All cops are bastards", tedy volně přeloženo do češtiny: „Všichni policisté jsou parchanti." Takto dávali najevo svůj postoj vůči strážníkům, kteří je opakovaně žádali, ať hulákání nechají.

Muži zákona se proto rozhodli udělit mladíkům pokutu za rušení nočního klidu, s čímž hluční opilci nesouhlasili. Proto bude věc postoupena ke správnímu orgánu k projednání. 

LUKÁŠ VANÍČEK