Řeč je především o podnájemnících, kteří mají trvalé bydliště v jiném koutě republiky a tam hradí poplatky za komunální odpad. Dosud je běžné, že jim Technické služby popelnici vyvezou jako ostatním, ale město tím přichází o peníze.

Radnice najala od prvního března na lepení QR kódů brigádníky. Lidé ale musí při obvyklém svozovém dni ponechat popelnice s vyznačeným číslem popisným venku až do večera. A to se často neděje.

Od 1. ledna začal platit nový odpadový zákon, který městům i obcím radikálně navyšuje poplatek za ukládání směsného komunálního odpadu (SKO) a velkoobjemového odpadu (VO) na skládku. V současné době platí města a obce 500 Kč za každou tunu SKO a VO. Při nesplnění skládkovacích limitů se poplatek navyšuje na 800 Kč za každou tunu navíc. V průběhu následujících let se tato částka může vyšplhat až na 1 850 Kč. Celkové náklady za uložení odpadu na skládku jsou však samozřejmě ještě vyšší, jelikož je nutné připočíst cenu za uložení stanovenou provozovatelem skládky.

"Vůbec o tom nevím. Na facebooku nejsem a v městském zpravodaji byl prý nějaký článek, který jsem přehlédl. Možná by to chtělo větší informovanost třeba prostřednictvím rozhlasu," uvedl důchodce Josef, který bydlí na okraji Chrudimi. O novince jsou tak lépe zpraveni lidé žijící v některých místních částech, kde se oznámení vysílá rozhlasem.

Lhůta na očipování popelnic je přitom krátká, je stanovena do konce března. "Kdo to nestihne, může si vyzvednout QR kód osobně na oddělení odpadového hospodářství," ujistil místostarosta Nunvář.

close Ilustrační foto. info Zdroj: Deník / Martin Mrlina zoom_in Ilustrační foto.

Díky očipování se zjistí, kolik je v Chrudimi "černých" popelnic. "Sám jsem na to zvědav," poznamenal starosta města František Pilný.

Každý obyvatel v Chrudimi vyprodukuje v průměru 204 kilogramů SKO a VO. Pokud se letos množství výrazně nezmění, přesáhne město zákonné limity a nevyhne se tak zvýšenému poplatku za překročení stanoveného množství.

Čipování má velký význam. Až bude město znát veškeré informace o množství nádob a vyprodukovaného odpadu, potom může vydat odpadovou vyhlášku. Po provedené inventarizaci začne v průběhu roku načítat data o svozu jednotlivých popelnic a jejich naplnění. Tato data pak budou sloužit k rozhodnutí, jak pracovat s odpady především v příštích letech a jakým způsobem co nejefektivněji hospodařit s jednotlivými druhy odpadů.