Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil Hlinsko. Po setkání se starostou Miroslavem Krčilem a místostarostou Zdeňkem Eisem, zavítal do společnosti Technolen a hlinecké ŽŠ Resslova, kde si prohlédl tělocvičnu, kterou by v budoucnu měla nahradit moderní sportovní hala. Tématem setkání byly také záměry kraje v oblasti dopravy či školství.

DLOUHODOBÝ PROBLÉM

„Dlouhodobým problémem Hlinecka je stav komunikací II. a III. třídy, a proto jsem zástupce města seznámil se záměry kraje na rekonstrukci silnice II/343 v úseku Jeníkov – Kameničky nebo silnice III. třídy z Hlinska do Studnice. Vyslechl jsem si také požadavky na úpravu dalších komunikací. Je však potřeba říci, že naše prostředky jsou limitované, ale rozhodně na Hlinecko nechceme zapomínat," uvedl hejtman Martin Netolický.

INVESTICE MĚSTA

Hejtman se v rámci diskuse seznámil také s investičními záměry města. Jedná se například o vybudování tělocvičny či sportovní haly v areálu Základní školy Resslova. „Tento záměr má mojí plnou podporu, jelikož stávající tělocvična o velikosti větší třídy ani zdaleka neodpovídá současným požadavkům. Město chce využít dotačních prostředků z ministerstva školství a já se budu snažit v tomto záměru pomoci," sdělil hejtman Netolický.

Dalším plánem, je vybudování přestupního terminálu u vlakového nádraží, který by měl kromě propojení vlakového a autobusového nádraží zahrnovat také 80 parkovacích míst a zjednodušit tak cestujícím přesuny mezi různými druhy dopravy. Projekt, který je obecně podporovaný z Integrovaného regionálního operačního programu má město vyčíslený na 35 milionů korun.

UČEBNÍ OBORY

Také v Hlinsku schází některým důležitým zaměstnavatelům vybrané profese. To je případ také společnosti Technolen, která zaměstnává kolem 120 zaměstnanců a zabývá se zpracováním technického textilu pro automobilový či stavební průmysl. „V současné době řešíme s vedením města případné otevření některých učebních oborů v oblasti textilního průmyslu. Vedení společnosti má zájem spolupracovat a vytvořit studentům podmínky pro odborný výcvik přímo ve svém areálu, což je přístup, který se dlouhodobě snažíme prosazovat a je vidět, že se jedná o společnost s německým kapitálem, kde je takováto praxe běžná," řekl hejtman Martin Netolický. (pak)