Železniční trať mezi Svitavami, Poličkou a Žďárcem u Skutče má moderní technologii. Ta by měla zabránit podobné tragédii, která se stala v červnu 1995 u Krouny.

Za uplynulých pět let odborníci dálkové řízení tratí vybudovali na deseti úsecích v České republice. Trať Svitavy – Žďárec u Skutče je jedenáctý. Proč došlo na modernizaci tratě, která není příliš vytížená a kdysi se hovořilo i o jejím možném zrušení, vysvětluje Jiří Šťastný ze Správy železniční dopravní cesty. „Hlavním důvodem výstavby dálkových ovládání tratí je racionalizace provozu zaměřená na zlepšení technických parametrů tratě, na vyšší bezpečnost provozu, zvýšení traťové propustnosti a zároveň i na úsporu zaměstnanců,“ uvedl Jiří Šťastný. Takže výpravčího s červenou čepicí v Poličce již v budoucnu cestující asi nepotkají.

Moderní systém by měl navíc zabránit takovým železničním neštěstím, jaké se stalo před patnácti lety nedaleko Krouny. Tehdy zahynulo devatenáct pasažérů motoráčku a jde o druhé největší neštěstí na východě Čech za posledních padesát let. „Tato trať, i když nepatří k nejdůležitějším, má nepříznivé směrové a zvláště spádové poměry, dlouhá a strmá stoupání a klesání. Takže podobná nehoda, k jaké došlo roku 1995 u Krouny po ujetí ložených nákladních vagonů ze stanice Čachnov, kdy již nebylo možno varovat vlakovou četu protijedoucího osobního vlaku, by mohla mít fatální následky. I tato smutná událost zvýšila celospolečenský tlak na moderní zabezpečení právě této trati,“ potvrdil Jiří Šťastný. Dnešní technika podobné situaci zamezí tím, že případnému „protivlaku“ neumožní na trať ani vyjet. Pravděpodobnost vzniku podobného neštěstí se tím minimalizuje. Navíc trať má zařízení takzvané „generální stop“, které umožňuje z jednoho místa okamžitě zastavit provoz vlaků na celé trati.

Z jednoho místa

Dispečer řídí provoz zjednotného obslužného pracoviště. Prostřednictvím klávesnice a myši zadávacího počítače velí všem prvkům zabezpečovací techniky. Na monitorech tohoto počítače zároveň získává informace o jejich stavu. Veškerá zadání předává technologickým počítačům, které lze považovat za „mozek“ celého zařízení. Ten bude mít své místo v Poličce, kde je také centrum údržby trati. „Technologické počítače řídí bezpečně činnost všech prováděcích počítačů, které jsou umístěny v každé stanici,“ popsal odborník na automatizaci a elektrotechniku železnic. V centrálním počítači se soustředí veškerá data o stavu všech zařízení a prvků zabezpečovací techniky z celého úseku. Mezi ně patří také informace o stavu zabezpečovacích zařízení na železničních přejezdech.

Dispečerské zadávací pracoviště je umístěno ve stanici Svitavy a záložní ve stanici Žďárec u Skutče. Každé z těchto pracovišť má dva zadávací počítače. Na všech úrovních kvůli vzniku možné poruchy jsou ještě další zálohy.Kdyby došlo k poruše, provoz na trati může navíc řídit pracovník v jednotlivých stanicích díky pultu nouzových obsluh. Ten umožňuje místní řízení dopravy.

Součástí každého dálkového ovládání je graficko – technologická nástavba, která také shromažďuje údaje o aktuálním stavu vlakové dopravy. To ocení hlavně cestující. Automaticky se tak informace promítnou na světelné tabule příjezdů a odjezdů vlaků a zazní rovněž z rozhlasu.

Naplno v prosinci

Na železnici spojující Svitavy, Poličku a Žďárec u Skutče došlo i k řadě dalších změn. Nechybí kamerové systémy, elektronická zabezpečení budov nebo vybavení přejezdů novým a moderním přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Navíc traťový radiový systém umožní zastavit vlaky na dálku.

Postupná aktivace a ověřování nového zabezpečovacího zařízení skončí na začátku prosince, aby od nového jízdního řádu, tedy od neděle 12. prosince, bylo vše funkční. Od tohoto dne bude provoz vlaků již ovládat dispečer ze řídícího pracoviště na začátku trati ve Svitavách, kde bude sídlo dirigujícího výpravčího. Záložní, zcela shodné pracoviště, bude i na konci trati ve Žďárci u Skutče, kde zůstávají výpravčí pro trať z Havlíčkova Brodu do Rosic nad Labem.

Zabezpečení úseku

Pro zabezpečení traťového úseku Svitavy - Žďárec u Skutče je použito staniční zabezpečovací zařízení ESA 33 v konfiguraci traťového stavědla. Dispečer řídí provoz z jednotného obslužného pracoviště, které je vybaveno zadávacím počítačem staničního zabezpečovacího zařízení. Prostřednictvím klávesnice a myši zadávacího počítače dispečer velí všem prvkům zabezpečovací techniky a na monitorech tohoto počítače zároveň získává informace o jejich stavu. Všechna zadání jsou postoupena technologickým počítačům, což lze považovat za "mozek" celého zařízení. Technologické počítače řídí bezpečně činnost všech prováděcích počítačů, které jsou umístěny v každé stanici a tvoří vstupní a výstupní rozhraní vůči všem venkovním prvkům zabezpečovací techniky (návěstidla, počítače náprav, tj. prvky pro zjišťování volnosti, elektromotorické přestavníky výměn, což jsou pohyblivé části výhybek). Slouží pro změnu polohy a dohled u výhybek a výkolejek, a dalších pohyblivých zařízení na trati. Technologické počítače jsou umístěny v železniční stanici Polička, kde je také centrum údržby daného úseku. Zde jsou soustředěna veškerá data o stavu všech zařízení a prvků zabezpečovací techniky z celého úseku. Mezi ně patří i informace o stavu přejezdových zabezpečovacích zařízení. Vlastní měřící a stavovou diagnostiku zajišťuje "Lokální diagnostický systém".

Dispečerské zadávací pracoviště je umístěno ve stanici Svitavy a záložní ve stanici Žďárec u Skutče. Každé z těchto pracovišť obsahuje dva zadávací počítače. Na všech úrovních traťového stavědla (úroveň zadávací, technologická a prováděcí) jsou z důvodu vzniku možné poruchy instalovány zálohy.
Pro případ poruchy systému dálkového ovládání je v jednotlivých stanicích pult nouzových obsluh, který umožňuje místní nouzové řízení dopravy. Tento pult má příslušné indikační a ovládací prvky.Součástí každého dálkového ovládání je, dnes již standardně, "Graficko technologická nástavba", která dostává informace od zabezpečovacího zařízení, monitoruje jeho činnost a shromažďuje údaje o aktuálním stavu vlakové dopravy v řízené oblasti. Graficko technologická nástavba dále poskytuje informace k využití dalším systémům. Mezi ně patří systém operativního řízení a pro cestující důležitý automatický hlasový a vizualizační systém informací, tvořený v podstatě rozhlasem a světelnými tabulemi příjezdů a odjezdů vlaků.

Došlo i k řadě dalších změn a aplikaci systémů, které se v rámci dálkového řízení budují a na této trati se zprovoznily. Jde například o kamerové systémy, automatické hasební prostředky v technologických místnostech, elektronická zabezpečení budov, zabezpečení přejezdů novým a moderním přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Dále to jsou "Traťový radiový systém", umožňující zastavit vlaky na dálku a "Komunikační systém" zabezpečovacích zařízení, který slouží jako páteřní přenosové zařízení informací v daném úseku.

Za uplynulých pět let bylo dálkové ovládání (řízení) tratí vybudováno například na úsecích:
Kadaň - Karlovy Vary (výstavba spolu s elektrizací trati)
Ostrav-Svinov - Opava východ (též spolu s elektrizací trati)
Plzeň - Žatec (neelektrizovaná trať)
Horní Cerekev - Tábor (neelektrizovaná trať)
Jihlava - Havlíčkův Brod (již dříve, před výstavbou dálkového ovládání elektrizovaná trať)
Bakov nad Jizerou - Česká Lípa (neelektrizovaná trať)
Protivín - Zdice (neelektrizovaná trať)
Letohrad - Lichkov státní hranice s Polskem (výstavba spolu s elektrizací trati)
České Velenice - České Budějovice (výstavba spolu s elektrizací trati)
Plzeň - Klatovy (již dříve, před výstavbou dálkového ovládání elektrizovaná trať )
Svitavy - Žďárec u Skutče