Momo se z šedého dvora u přestěhovalo do bezbariérových prostor plných světla a zve k návštěvě také širokou veřejnost.

V bývalých prostorách u nádraží sídlila společnost Momo Chrudim od roku 2008. „Suterén bez přirozeného světla, víceúrovňové prostory a špatná dostupnost pro lidi na vozíčku byly hlavními důvody, proč jsme hledali nové prostory. Naše nová budova se mi líbila už dřív, kousek od ní jsme chvíli bydleli. Když jsme se tam byli podívat, byla zalitá světlem, s výhledem do zeleně a ne do šedivého dvora. Nové prostory jsou bezbariérové a to včetně toalety a díky střešním oknům máme dostatek přirozeného světla. Jsme nyní blíže centru města, v příjemnějším okolí," vzpomíná na stěhování ředitel Momo Chrudim Jan Rodina.

Terapeutická dílna

Od pondělí do pátku v dopoledních hodinách je v Momo otevřena dílna, ve které lidé s mentálním, tělesným a zdravotním hendikepem zpracovávají ovčí vlnu. Jsou to lidé, kteří nemohou najít uplatnění ani na chráněném trhu práce. Učí se zde pracovat, dodržovat pravidla, zlepšují své dovednosti, učí se samostatnosti, nacházejí přijetí a uplatnění v pracovním životě. Ručně plstěné výrobky z ovčí vlny, které v dílně vznikají, nabízí každý den od 8 do 15 hodin obchůdek v novém sídle Moma a pro zájemce z větších dálek jsou připravené internetové stránky www.devcatkomomo.cz.

Momo pravidelně připravuje rukodělné kurzy, cestovatelské přednášky, besedy o zdravém životním stylu a přináší témata k zamyšlení se nad prožíváním vlastního života.

„Realizujeme sociální, vzdělávací a umělecké projekty. Smyslem těchto aktivit je vytvořit prostor pro osobní realizaci lidí s hendikepem, ale i bez něj. Prostor, kde se tito lidé mohou potkávat, spolupracovat, tvořit hodnotné a užitečné věci pro ostatní a být si navzájem partnery," vysvětluje poslání Momo Chrudim Jan Rodina.

Široká podpora

Část finančních prostředků na přestavbu nových prostor získala organizace díky Burze filantropie konané letos v červnu v Chrudimi. Burzu filantropie pořádá Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem. Úspěšný projekt „Bezbariérové Momo Chrudim" získal finanční podporu ve výši 31 000 korun. Z obdržených peněz byla zakoupena sanitární keramika a potřebné zařízení pro sociální zázemí dílny.

Činnost organizace, zejména pak provoz sociálně terapeutické dílny finančně podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, Pardubický kraj, město Chrudim a Úřad práce Chrudim. Dílnu finančně letos podpořily také dvě organizace z Lucemburska.

„Speciální Základní škola Chrudim věnovala polovinu výtěžku tj. 10 000 korun z divadelního přestavení pořádaného v rámci akce Děti dětem, za které byl nakoupen materiál a pomůcky pro dílnu. Poděkování patří také pravidelnému dárci panu Adrianu Czernikovi," dodává ředitel Jan Rodina. (lv, mš)