Je potřeba hlídat stav spodní stavby, kde se může objevit sedání podpěr, vydutí zdiva a křídel nosné konstrukce. Dohlíží se i na dutiny mostu, funkčnost ložisek a mostních závěrů.

Správce se také zajímá o povrch vozovky a chodníků. Pravidelně posuzuje bezpečnostní zařízení, dopravní značení a další součástí vybavení mostu. „Hlavní prohlídky, které vykonává oprávněná fyzická nebo právnická osoba, se provádějí podle současného stavu stavby.

Máme je oklasifikovány stupni I až VII. Sedmička je havarijní stav, kdy vady a poruchy ovlivňují zatížitelnost takovou měrou, že vyžadují okamžitou nápravu, popřípadě uzavření mostu,“ uvádí Václav Ouhrabka z krajské Správy a údržby silnic.

Mosty se staví tak, aby by vydržely sloužit lidem celé jedno století.. Nejdelší životnost mají mosty s kamennou klenbovou konstrukcí anebo železobetonové. Ocelové mosty byly převážně po této životnosti, nebo dříve nahrazeny novými.

U novějších technologií mostních konstrukcí není celková životnost samožřejmě odzkoušena. To prověří až příští generace.

Mosty jsou rozděleny do VII klasifikačních stupňů stavu:
I.- bezvadný stav (bez závad)
II.- velmi dobrý stav ( ouze vzhledové vady, které neovlivní zatížitelnost)
III.– dobrý stav (větší vady, které ale neovlivňují zatížitelnost – poškozené římsy, neobnovené nátěry, sednutí přechodového klínu zemního tělesa)
IV - uspokojivý stav (vady a poruchy nemající okamžitý nepřetržitý vliv na zatížitelnost, mohou ji však v budoucnu ovlivnit – prosakující voda, obnažená
výztuž, zakořeněná vegetace, vydrolená spárová malta, trhliny v nosné konstr.
V - vady a poruchy ovlivňující zatížitelnost, ale odstranitelné ještě bez větších zásahů – uvolněné nýtové spoje, vychýlená ložiska nebo úložné prahy,
deformace klenby bez trhlin, podemleté opery rovné 1/3 tl. opěry)
VI - velmi špatný stav (vady a porucha ovlivňující zatížitelnost a odstranitelné pouze velkou opravou
VII - havarijní stav (vady a poruchy ovlivňující zatížitelnost takovou měrou, že vyžadují okamžitou nápravu, popř. uzavření mostu

U životnosti mostů je rozhodující kvalita provedení jednotlivých konstrukčních částí. V šedesátých až osmdesátých letech s nástupem prefabrikace bylo přestavěno velké množství mostů se špatnou kvalitou hydroizolace. Protékání vody konstrukcí způsobilo značné zkrácení životnosti těchto mostů a mnohé se musely nákladně opravovat již i po dvaceti, nebo třiceti letech. Špatná hydroizolace nosné konstrukce a porucha dilatačních systémů je nejčastější závadou na mostních objektech.

Velký podíl na životnost mostů má také pravidelná údržba a opravy poškozených částí mostu. V mnoha případech se finanční prostředky používaly přednostně na opravy vozovek a na mosty nezbývalo.V posledních letech se do oprav mostů investuje více. Každý rok je v Pardubickém kraji provedena oprava dvou až tří mostů v hodnotě několika jednotek až desítek milionů.