Podívejte se na video a galerii snímků z noclehárny z loňského roku!

Silné mrazy ženou bezdomovce do tepla noclehárny v Tovární ulici. Strávit noc pod širým nebem by pro ně znamenalo riskovat život.

„V současné době je kapacita zaplněna. Ale to neznamená, že by se někdo setkal s odmítnutím přístřeší,“ vysvětluje chrudimská preventistka kriminality Radka Pochobradská. Ubytování v noclehárně má svá pravidla. Zájemce o tuto službu v první řadě nesmí být pod vlivem alkoholu. Další podmínkou je koupel a čisté prádlo, které ubytovaný obdrží. Ráno může odejít anebo zůstat v nízkoprahovém centru, kde jsou k dispozici knihy, televize nebo kuchyňka. Rozhodnutí je zcela na něm.

V nízkoprahovém centru je možnost pohovořit si se sociálními pracovníky, kteří mohou pomoci v řešení různých životních situací. „S bezdomovci pracujeme celoročně, tudíž ani nerozlišujeme, zda jsou mrazy nebo ne. Oni vědí, jak systému funguje, a jsou si vědomi, že mohou svůj život zlepšit. Musejí ovšem chtít,“ dodává Radka Pochobradská.

O důvěře svědčí fakt, že jsou někteří bezdomovci ochotni pověřit nízkoprahové centrum hospodařením s jejich penězi. Z důchodu nebo sociálních dávek jsou přednostně uhrazeny povinné poplatky a potom vlastník peněz postupně čerpá „kapesné“ pro své potřeby. V minulosti se totiž mnohokrát stalo, že byl bezdomovec bezohledně okraden na ulici anebo důvěřivě svěřil celý svůj měsíční příjem „kamarádovi“.

Služby chrudimské noclehárny a nízkoprahového centra nyní využívá šest mužů a čtyři ženy.