Ve čtvrtek navečer pracovníci Vodárenské společnosti (VS) Chrudim zjistili zvýšený odběr vody v Nasavrkách, což signalizovalo, že by v této lokalitě mohl být únik vody.

„V pátek v dopoledních hodinách jsme lokalizovali místo poruchy ve Slatiňanské ulici. V ulici prasklo vodovodní potrubí o průměru 110 milimetrů. Voda zaplavovala i sklep jedné domácnosti. Opravu se snažíme provést co nejdříve, aby nevznikly další škody na majetku odběratelů. Od 11 do 18 hodin musela být přerušena dodávka vody pro třicet domácností“, uvedla za VS Chrudim Ilona Machačová.

V pátek vodohospodáři také opravovali do 14 hodin poruchu vodovodního řadu v Kočí u kostela, kde havárii zapříčinily zkorodované šrouby. Bez vody bylo dvacet domácností.

„Tento týden jsme likvidovali 22 poruch, z nichž největší byla hlášena v Novém Dvoře, kde prasklo vodovodní potrubí PVC o průměru 110 mm. Kvůli tomu se vyprázdnil vodojem v Hošťalovicích, čímž se obce Hošťalovice, Březinka, Nový Dvůr a Podhořany ocitly bez vody. Opravy se snažíme provést co nejdříve, aby bylo v co nejkratší době obnoveno zásobování obyvatel pitnou vodou“, uvedl vedoucí provozu v Heřmanově Městci Petr Leszkow.

Poruchy jsou i u vodoměru, zamrzlo jich v únoru osmadvacet. Jde o případy, kdy majitelé připojených nemovitostí vodu neodebírali a vodoměry neměli dostatečně chráněny před mrazem.