V Chrudimi sejako každoročně lidé do chrámu Nanebevzetí Panny Marie ani nevešly, a takzejména mládež tuto křesťanskou tradici prožila na náměstí, kde postávala vhloučcích u kašny nebo pod vánoční jedlí a užívala chvíle vánoční pohody. Plnobylo i v kostele Československé církve husitské. Mezi účastníky slavnostní mšebyl i chrudimský starosta Jan Čechlovský, který se právě k této církvi hlásí.