V pátek to vypukne: kolotoče, houpačky, rámus a cukrová vata – prostě chrudimská pouť. Kramáři a kolotočáři však tvoří pouze světskou část pouti – její tradice je mnohem hlubší.

„Pouť odkazuje na slovo putovat, kdy člověk přichází na místo, v němž je pro něj obsaženo něco dobrého. V tomto případě putovali naši předkové do kostela, kam byl přenesen obraz Kristovy tváře, nejsvětějšího Salvátora. Od té doby, od konce 17. století, je tedy tato pouť poutí k obrazu Ježíše Krista," připomíná chrudimský arciděkan Jiří Heblt. „Datum pouti připadá na 6. srpna, svátek Proměnění Páně. Právě ve čtvrtek se proto v kostele na náměstí uskuteční mše svatá, byť ještě ne v plném lesku – ta bude až v neděli," vysvětluje arciděkan.

Hlavními aktéry dnešního večera bude překvapivě dvojice technicky a přírodovědně vzdělaných duchovních. Spolu s chrudimským arciděkanem, jenž původně vystudoval stavební fakultu a živil se jako projektant, se mše zúčastní i kněz Miloš Pachr, původní kvalifikací jaderný fyzik. Tento špičkový odborník pracoval v Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR a podílel se na výzkumném projektu ve švýcarském CERNu. Účastníci mše by si proto neměli nechat ujít v 19 hodin jeho přednášku na faře věnovanou tématu Věda a víra.

V pátek se už rozběhne i zábavná část chrudimské pouti, ale věřící se setkají znovu. Tentokrát u příležitosti společné modlitby chvály, která se uskuteční v 19.30 v kostele svaté Kateřiny. Večerní modlitba nešpory se pak u svaté Kateřiny uskuteční ještě v sobotu od 18 hodin. Vrchol pouťového programu zažijí farníci v neděli v kostele na náměstí. Nejprve to bude od 8.30 farní mše a poté ještě v 10 hodin slavná hlavní poutní mše.