Tato rozsáhlá investiční akce se ocitla v zatím neoficiálním seznamu projektů schválených k podpoře z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dotace by měla činit 63,3 milionu korun, což je necelá polovina celkové částky.

Starostka Hlinska Magda Křivanová má ze zprávy o přidělené dotace velkou radost. Nyní už podle jejích slov budou následovat kroky potřebné k co nejrychlejšímu zahájení přestavby budovy bývalého strojírenského učiliště. „V tuto chvíli se připravujeme na vypsání výběrových řízení na dodavatele. Budou dvě, první se týká stavby jako takové a prostřednictvím toho druhého budeme hledat dodavatele divadelní techniky. Takových firem je v republice pár. Předpokládám, že bychom mohli výběrová řízení uzavřít v polovině dubna,“ informuje starostka.

Multifunkční kulturní centrum se může podle předem dané doby realizace stavět po dobu čtyřiadvaceti měsíců. Starostka ale předpokládá, že tato doba bude zkrácena na osmnáct až dvacet měsíců.

Protože činí dotace necelou polovinu potřebné částky, město musí zbývající sumu dofinancovat samo. „Ještě nevíme, jaká částka to bude, to se dozvíme až po výběrových řízeních na dodavatele. Každopádně musíme část potřebné sumy pokrýt úvěrem, zbytek dofinancujeme z rozpočtů města v letech ě009, 2010, případně 2011,“ dodává Magda Křivanová. Multifunkční kulturní centrum vznikne přestavbou objektu bývalého učiliště, součástí rekonstrukce bude i dostavba ve stávajícím dvoře.

Společenská část objektu, která vznikne v nově vybudované části, počítá se dvěma sály. Jejich propojení včetně využití přilehlého prostorného foyer poskytne dostatečné zázemí pro konání plesů a velkých společenských akcí. V rekonstruované části objektu by mělo vzniknout zázemí pro Městský kulturní klub a kronikáře, zkušebna pro místní hudební tělesa, prostor pro společenské hry a především množství kluboven pro místní spolky a zájmové organizace.

V podkrovní části objektu je počítáno s umístěním loutkového divadla.