Muzeum dýmek v Proseči čeká během zimy rozšíření o další výstavní prostory. Podle starosty Jana Macháčka se za muzeem nachází bývalé zázemí technických služeb z nichž vznikne po stavebních úpravách další místnost pro exponáty. Finančně se na rozšíření bude podílet i Pardubický kraj, který přispěje dotací ve výši 150 000 korun.

Vedení města i Sdružení obcí Toulovcovy Maštale, které muzeum dýmek provozuje, nyní stojí před zásadní otázkou, co v nových prostorách vystavit.

„Variant je mnoho, až se bojíme, že se tam všechno nevejde," žertuje prosečský starosta Jan Macháček a pokračuje: „Zvažujeme exponáty z druhé světové války, které by připomínaly partyzánský odboj na Prosečsku. V depozitu máme mnoho materiálů o odbojářích Soškovi a Svatoňovi a také kus německého letadla, které spadlo na Pasekách. Mohli bychom zde vystavit i naši hasičskou stříkačku z roku 1912. Část expozice bude věnovaná místním hasičům, neboť Proseč v minulosti několikrát vyhořela," dodává starosta.

Své slovo bude mít v rozhodování i Sdružení obcí Toulovcovy Maštale, které podle dotazů turistů může odhadnout, co bude návštěvníky nejvíce zajímat.

Stavební práce začnou na podzim a rozšířené muzeum by mělo být otevřené už na jaře příštího roku.