Od úterý do čtvrtka bude více jak 60 odborníků v prostorách Multifunkčního centra v Hlinsku diskutovat o roli paměťových institucí v oblasti zachování a prezentace nemateriálního kulturního dědictví. „S odkazem na Úmluvu o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO z roku 2003 je záměrem konference prozkoumat vztah mezi nositeli projevů této oblasti kulturního dědictví a různými typy paměťových institucí,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

Těmi jsou vedle muzeí různých zaměření například archivy, knihovny, akademická a univerzitní pracoviště. Součástí konference bude také prohlídka památkové rezervace Betlém v Hlinsku a zdejší Tkalcovny. Pokonferenční program bude zahrnovat prohlídku dílny vyrábějící tradiční vánoční ozdoby a Muzeum loutkářských kultur v nedaleké Chrudimi.

Konference se koná u příležitosti 50. výročí založení Muzea v přírodě Vysočina.

Petra Vašíčková