Jak vám nová spolupráce funguje?
U koaličního partnera jsou minimálně dva členové, kteří jednak nemají žádnou zkušenost s komunální politikou a jsou zároveň mladí, takže hodně dychtí po pohybu vpřed. Musíme je chvilkami usměrňovat kvůli nutnosti dodržování platné legislativy a dalších pravidel. Vždy se ale nakonec domluvíme.

Co považujete za hlavní úkoly pro toto volební období?
Především musíme pokračovat v rozpracovaných věcech. Jednou z těch největších je příprava rekonstrukce někdejšího Kabeláčova mlýna. Tedy objektu u Chrudimky, kde byly svého času i dílny Modely. S projektem jsme podrobněji seznámili našeho koaličního partnera a uspořádali jsme pro něj společnou schůzku s projektanty. Po této schůzce byly do projektu zapracovaly ještě nějaké drobné změny.

Jaký je časový plán této chystané rekonstrukce?
Nyní se dopracovává projektová dokumentace. Pravděpodobně už nestihneme podání dotační žádosti v rámci stávající dotační výzvy na regeneraci brownfieldů, protože její podmínky hovoří o nutnosti předložení podrobného položkového rozpočtu. Ten ale tak rychle připraven nebude. Žádost proto podáme buď na podzim, nebo až v příštím roce.

Jak jste spokojen s fungováním a turistickou návštěvností muzea ve Švýcárně?
Musím to zaklepat na dřevo, ale fungování Švýcárny hodnotím velmi pozitivně, protože návštěvníků sem přichází každým rokem víc a víc. Původní představa byla, že do muzea ročně přijde nějakých 2500 až 3000 návštěvníků, ale postupně jsme se vyšplhali až na více než 7000 lidí.

Počítáte po vypršení lhůty udržitelnosti stávajícího projektu s nějakými změnami v objektu Švýcárny?
Tato lhůta už vypršela a všechny závěrečné kontroly dopadly úspěšně. Teoreticky by teď město s objektem mohlo naložit jakkoliv, avšak my počítáme s tím, že interaktivní muzeum starokladrubského koně tu bude rozhodně pokračovat. Jen s tím rozdílem, že bude možné v objektu i trošku podnikat. Návštěvníci se tedy už letos dočkají například nabídky sušenek a dalšího drobného baleného občerstvení a také si tady budou moci koupit vodu, kávu nebo limonádu. Určitě však neplánujeme větší zásahy do objektu a nepočítáme ani s významnými dodatečnými investicemi. Samotný prodej občerstvení by měl zvládnout dnešní personál muzea.

Do jakých oblastí nasměrujete budoucí investice města?
Letos nás čeká výměna oken na hlavní budově základní školy a výměny se dočká i tamější topení. Půjde o investici za čtyři až pět milionů korun. Se zateplením pláště nepočítáme, ,protože jde o historickou budovu. Sice není zapsaná na seznamu chráněných památek, ale má určitý historický ráz, který sem patří, takže polystyrén na ni určitě lepit nebudeme.

Jak jste daleko s přípravou kanalizace v městské části Kunčí?
Dokončuje se projektová dokumentace a letos chceme zahájit administrativu spojenou se stavebním povolením, abychom pak mohli podat žádost o dotaci. Co mám první informace, tak by mělo jít o dílo za nějakých 20 až 24 milionů korun. Stavět by se mohlo začít na podzim příštího roku nebo na jaře roku 2021.

Jak to teď vypadá s přípravou slatiňanské poloviny chrudimského obchvatu? To zajímá i Chrudimáky, protože dokud nebude obchvat hotový, nezbaví se tranzitní dopravy ani větší sousedící město.
Ze silnice propojující Slatiňany s obcí Orel je dobře vidět, že v trase obchvatu už probíhá archeologický průzkum. Zatím nemám informace, že by se tam něco našlo, a pokud vím, ŘSD by mělo začít stavět letos na podzim. Do roka a půl nebo do dvou let po zahájení stavby bychom pak měli jezdit po nové silnici.

Nejde sice o objekt v majetku města, ale zajímá mě i dopad probíhající rekonstrukce zámku. A hlavně rozlehlého zámeckého parku, kam se teď vůbec nesmí vstupovat. Je to pro město nějaká komplikace?
Pokud se lidé ptají, proč do parku nemohou, odkazuji je na webové stránky zámku, kde najdou potřebné informace. Kvůli rekonstrukci se především velmi snížil počet svatebních obřadů a také zde nelze pořádat oblíbená Slatiňanská pozastavení.