Při úklidových a bouracích pracích bylo odkryto několik pozapomenutých architektonických a archeologických skvostů. Zatím nejvýznamnějším objevem je historická odpadní jímka.

Hloubka devět metrů

Byla doposud ukryta pod podlahou ve vstupních prostorech Muzea. Odborné posouzení jímky poskytl Jan Musil, archeolog Regionálního muzea v Chrudimi, který se odvážil až na samé dno této jámy. „Je to šachta hluboká 9,07 metru. Jímka má nepravidelný kruhový půdorys, který se při bázi mění v téměř pravoúhlý. Dno jímky je zatesáno do skalního podloží. Na dně se nalézá zbytek původní výdřevy. Jímka byla v minulosti vyčištěna a opatřena manipulačním žebříkem, který musel být vyroben okolo poloviny minulého století," popisuje Jan Musil.

Jeho tvrzení se opírá o soubor archeologických nálezů získaných při rekonstrukčních pracích v roce 1955 „v holírně pana Capouška". Tyto nálezy jsou ve sbírkách regionálního muzea. Tehdejší nálezový údaj odkazuje na hloubku šest metrů, takže s největší pravděpodobností se jedná o soubor nálezů pocházející z této jímky.

Při úklidových a bouracích pracích v Muzeu loutkářských kultur bylo odkryto několik pozapomenutých architektonických a archeologických skvostů. Zatím nejvýznamnějším objevem je historická odpadní jímka.„Nejbližší analogií jsou odpadní jímky odkryté při stavbě OBC Balustráda v Hradební ulici a při stavbě Státního okresního archívu v Chrudimi. Všechny doposud dokumentované chrudimské jímky se ale nalézaly na dvorku za domem. Mydlářovský dům, zabírající téměř celou parcelu, pak musel být vybaven jímkou situovanou v interiéru stavby. S podobným řešením se setkáváme například v Domě pasíře Prokopa v Táboře," shrnul své stanovisko archeolog Musil.

Průhledný kryt

„Jímku si budou moci návštěvníci prohlédnout při znovuotevření muzea, poprvé 15. září. Nová opuková podlaha tentokrát nebude zakrývat jímku, jak tomu bylo doposud, naopak bude vizuálně přístupná díky průhlednému překrytí. Návštěvník tak bude moci nahlédnout do hlubin Mydlářovského domu, kdykoliv k nám zavítá," uvedla ředitelka Muzea loutkářských kultur Simona Chalupová.

Změny po rekonstrukci budou obrovské, tou největší prochází přízemní prostory budov Mydlářovského domu a sousedního objektu čp. 75 – bourají se podlahy a příčky. Dojde k optickému propojení obou budov. Vznikne zde kavárna s obchodem a hernou i sál na menší představení a projekce.

(oh, ron)