Málek říká, že myslivci změnili během několika dní svůj názor a místo slíbené spolupráce na odstřelu ptáků v polích za městem chtějí holuby od nynějška chránit.

Střílet či nestřílet holuby? Hlasujte v anketě! Diskutujte!

„Na odstřelu přemnoženého městského holuba pracujeme několik měsíců. Po zjišťování legislativních věcí jsme získávali i dílčí stanoviska od potřebných úřadů,“ dodává k tomu vedoucí odboru životního prostředí Ivo Rychnovský.

Městu se nakonec podařilo všechna souhlasná vyjádření zajistit. Na jejich základě pak mohl městský úřad vydat definitivní souhrnné stanovisko a odstřely v polích povolit.

Nic jsme neslíbili

„Vlastně šlo o vydání souhlasu pro místní sdružení myslivců, kteří měli odstřel provádět. Ti se však vzápětí ozvali odmítavým dopisem. V něm píšou nejen to, že odstřel sami provádět nebudou, ale dokonce úplně zakazují na honitebních pozemcích holuby střílet,“ komentuje Málek rozhořčeně nečekaný vývoj situace.

„Tímto krokem byly pozastaveny kroky, které měly přispět k čistějšímu a zdravějšímu městu. Do dneška neznám důvod, proč myslivci tak otočili. Mohu jen spekulovat,“ říká zkroušeně místostarosta.

Luboš Souček, předseda Mysliveckého sdružení Kočí – Topol nepopírá, že s městem předběžně jednal jejich myslivecký hospodář. Ten prý však nic závazného neslíbil.

„Nevím, proč bychom se měli jako jediní angažovat, vždyť holubi zalétají i do jiných honiteb. Nevěřím také, že bychom likvidací pár desítek holubů městu významněji pomohli,“ hájí Souček postoj myslivců. „Možná bychom se spíš dočkali protestů ze strany veřejnosti. A také nechceme riskovat, že někomu zastřelíme třeba poštovního holuba v hodnotě až desítek tisíc korun,“ dodává Souček.