Tyto zkoušky kvalifikují psa k dosledu (v hovorové řeči značí „dohledání" postřelené zvěře) spárkaté zvěře se zvláštním zaměřeními na náročný lov a dosled zvěře černé a vysoké. BZH se konají jeden den a zkoušek se mohou účastnit všechna lovecká plemena mimo plemen ohařů. Na BZH se zkouší na předem usmrcené zvěři (černá zvěř ).

Sraz účastníků, prezentace a losování stop bylo v Rybářské klubovně v Travné u Horního Bradla. Soutěž zahájil a všechny přítomné přivítal ředitel zkoušek Aleš Pospíšil, jinak místopředseda spolku Hubert.

Následně hlavní rozhodčí Karel Bukovjan seznámil 12 soutěžících s pravidly a organizací zkoušek. Poté se pořadatelé, rozhodčí a vůdci se svými psi přemístili na honitby Tarabka a Holubka, které se rozkládají podel lesní silnice z Kameniček do Nasavrk. Zde byly totiž vyznačený jednotlivé stopy, na kterých probíhaly zkoušky.

Zakončení soutěže opět proběhlo v klubovně u rybníka v Travné, kde byly nejprve vyhlášeny výsledky a předány cenv. Těmi byly poháry pro všechny, kteří při zkouškách uspěli. Předávala je jednatelka OMS  Chrudim Lenka Kubalová, která třemi většími poháry odměnila soutěžící, kteří skončili na „stupních vítězů" – viz foto.

Na bronzovém stupni se umístil jezevčík Hrabě Barney od Náplavky majitelky Lenky Zavoralové ze Zderazy (vpravo). Pomyslné stříbro si odnesl také jezevčík Coudy od Kašparova lesa, kterého vedl  Tomáš Škaryd z Chotěboře (vlevo). Nejlepším byl také jezevčík Queen Jane Amery a vůdce Pavel Richter z Chocně (uprostřed).

Na závěr si vzal slovo opět hlavní rozhodčí Karel Bukovjan, který zhodnotil celou soutěž na výbornou, vyzdvihl bezchybné bodování všech rozhodčích, poukázal na vynikající organizační práci členů Mysliveckého spolku Hubert, perfektní připravenost soutěžních stop a také poděkoval místnímu Rybářskému spolku, který vytvořil výborné zázemí pro bezproblémový průběh zkoušek. Závěrem všem popřál Lovu zdar.

Ladislav Bláha