Tato přehlídka se koná každoročně na základě rozhodnutí státní správy myslivosti pověřených úřadů Chrudim a Hlinsko. Hodnotitelská komise zde posuzuje chovnost a kvalitu ulovené zvěře. Přehlídka měla i bohatý doprovodný program, například v podobě bloku přednášek o myslivosti a obornictví. K vidění byla i preparace zvěře. K zábavě návštěvníků sloužil také střelecký trenažér.