V zaplněném kinosále vystoupil nejprve nestor chrudimských ochránců přírody Václav Cibulka. Vysvětlil historii vzniku Přírodní rezervace Habrov v Topoli a zásady péče o tuto rezervaci, kterou po řadu let z větší části provádí chrudimští ochranáři z uvedené ZO ČSOP.

O ochranu původní dubohabřiny usiloval od roku 1923 tehdejší krajský konzervátor František Dušánek. Ve formě státní přírodní rezervace o rozloze 8 ha byla vyhlášena až v roce 1948. V roce 1990 byl vyhlášen chráněný přírodní výtvor Habrovské stráně, obklopující původní rezervaci. Celková výměra chráněného území tehdy činila 19,30 ha. V roce 1996 se obě tato území spojila a zvětšila o severovýchodní část listnatého lesa na dnešních 20,60 ha.

Historii a nálezy z pravěkého hradiště na území městské třešňovky v této rezervace představili archeologové Miloš Vávra a Vít Vokolek, kteří před lety archeologický výzkum v této lokalitě sami prováděli. Vznik opevnění na ostrožně nad údolím Chrudimky spadá do 4. tisíciletí před naším letopočtem. Další hradiště v té době existovala také na území historického jádra města Chrudimi a na Pumberkách v místě tří věžáků dnešního sídliště Větrník.

Projekt už letos

Bohuslava Vašková z pobočky Státního pozemkového úřadu v Chrudimi poté představila pozemkové úpravy v katastrálním území Topol a Vestec. V souladu s nimi bude realizována zemědělská asfaltová cesta ze sídliště Větrník přes již realizovaný most přes chrudimský obchvat k hřbitovu v Topoli. Projektová dokumentace by měla být připravena ještě v tomto roce, příští rok by se již mohla tato cesta, využitelná jako cyklostezka, realizovat. Diskutovány byly také možnosti využití připravovaných zemědělských komunikací podél Chrudimky z Habrova, místní části Tuněchod, do Chrudimi.

Budou i další besedy

V závěru besedy organizátoři oznámili termíny a témata příštích čtvrtečních besed. První, nazvaná „Motýlkové chrudimští", se uskuteční 23. července. Povede ji chrudimský entomolog David Breiter, a bude určena především rodičům s dětmi. Na besedě nazvané „Na kole do práce i do přírody" pak budou 20. srpna představeny návrhy dalších cyklostezek, vzniklé v rámci aktivit Místní akční skupiny Chrudimsko. Téma besedy konané 17. září ponese název „Vlastivědná stezka krajem Chrudimky" a zavede zájemce na stejnojmennou naučnou stezku od pramene Chrudimky až do Chrudimi.

Jan Florian, Tibor Schwarz