Prakticky každý den hlídkovala 6. strážní rota okolo strategicky důležitého letiště v Bagrámu a svým působením a přítomností v prostoru předcházela raketovým útokům.

OBLÍBENÝ SPOJENEC

„Při plnění tohoto úkolu naši vojáci často spolupracují s dalšími. Jedná se především o americké jednotky a afghánské národní bezpečnostní síly, přičemž se ve smíšených patrolách i často ujímají velení. Nutno říci, že si 6. strážní rota během svého šestiměsíčního nasazení získala velmi dobrou pověst a byla vyhledávaným a spolehlivým partnerem," uvádí kapitán Štěpánek a rovnou pokračuje:

„Její příslušníci svoji profesionalitu dokazovali nejen poctivou přípravou na plnění úkolu, schopností bezproblémové komunikace s vojáky jiných zahraničních jednotek, pozitivním přístupem k místnímu obyvatelstvu, ale co je nejdůležitější i připraveností řešit situace v okamžicích, kdy dojde k napadení patroly. Během společného patrolování museli takovým situacím několikrát čelit."

ÚTOK ZE ZÁLOHY

Na českou patrolu tak například nepřítel připravil léčku a zaútočil na ně samopaly i raketomety. V dalším případě během společné patroly s americkými vojáky byla jednotka napadena pomocí nástražného výbušného systému.

„Díky vysoké profesionalitě, výborné připravenosti a bezchybně zvládnutému vojenskému drilu čeští vojáci v obou případech dokázali situaci zvládnut bez zranění a ztrát na životech," dodává Marek Štěpánek.