Od půlky listopadu, jak provozovatelé restaurací a heren přislíbili, byly odstraněny reklamy z plášťů budov. Další podmínkou danou vyhláškou bylo zajištění provozu kamerových systémů a zavedení opatření eliminujících vstup mládeže do heren a rušení nočního klidu.

Bude „šťára"!

Jak vypadá situace v Hlinsku nyní? Kontroluje vedení města dodržování vyhlášky ze strany podnikatelů? „Nemám zprávy o tom, že by došlo ze strany provozovatelů heren nebo restaurací k porušení daných pravidel," říká starostka Hlinska Magda Křivanová, která byla od samého počátku přípravy vyhlášky proti celoplošnému zákazu terminálů a výherních automatů ve městě.

„Na první pohled je zřejmé, že zmizely světelné reklamy na pláštích budov. Zda jsou dodrženy i další body vyhlášky, zjistíme díky kontrolám městské policie," dodala starostka s tím, že se chce v blíže neurčeném čase připojit ke strážníkům a navštívit některé provozovny osobně. „Počítám, že zkontrolujeme tak jednu nebo dvě, protože se zpráva o této akci rychle roznese po městě," usmívá se starostka.

Dodrží slib?

Kontrolou se ukáže, zda provozovatelé heren drží slovo. Před schválením vyhlášky napsali: Chceme městu dokázat, že zásadně změníme naše chování vůči veřejnosti a dokážeme eliminovat některé negativní jevy spojené s provozem sázkových her."